modir

حضور مدیرعامل شرکت در جلسه کارگروه ویژه دانش بنیان شهرستان نور

برگزاری اولین جلسه کارگروه ویژه کشاورزی دانش بنیان شهرستان نور در مرکز جهاد کشاورزی شهید جمشیدی بخش مرکزی  با حضور خرمانی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور، جناب آقای محمد کاوه مدیر عامل شرکت بهدشت چمستان نور، کیانی رئیس  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان نور، خانم رستگار رئیس …

بیشتر بخوانید »

بازدید مدیرکل نظام مهندسی استان مازندران از مجموعه بهدشت

بازدید جناب آقای حجت الله علی محمدی از زیر ساخت های شرکت عمران بهدشت چمستان و جلسه با مدیریت شرکت جناب آقای محمد کاوه به منظور تسریع در روند اخذ مجوزات فعالیت های توسعه ای در خصوص پرورش ماهیان سردآبی

بیشتر بخوانید »