کلزا

شرکت عمران بهدشت با توجه به جلساتی که با رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نور داشتند و همچنین مطالعات خاک شناسی و آب شناسی انجام شده و بهره وری بهینه از زمینهای خود حدود ۷۰ هکتار را به کشت کلزا اختصاص داده است و در یک نوبت کشت(فصل بهار) حدود ۱۴۰ تن محصول برداشت خواهد کرد.

 

مراحل کاشت:

آماده سازی زمین قبل از کاشت شامل تسطیح و شخم زدن:

  قبل از آماده سازی 

   

 

 خرد کردن ساقه ها 

   

 

مرحله شخم زدن و شیارکنی 

   

 

پس از آماده سازی

   

سم تری فلورالین اکسید:

پس از آماده سازی زمین از این سم تری فلورالین اکسید EC 48% (سم علف کش) جهت جلوگیری از رشد مجدد علف های هرز  کشیده برگ و پهن برگ استفاده می شود.

میزان مصرف: برای هر هکتار حدود ۲ تا ۲٫۵ لیتر از سم را با ۴۰۰ لیتر آب مخلوط و استفاده می کنیم.

 

 

کودپاشی:

قبل از کاشت کلزا مرحله کودپاشی می باشد که برای تقویت خاک و رشد بهتر کلزا استفاده می شود.

 

میزان مصرف:

با توجه به نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان نور  و مدیریت کشاورزی شرکت بهدشت برای  هر هکتار ۲۰۰ کیلو گرم کود لازم می باشد، که از ۳ نوع تشکیل شده اند و باید قبل از کود پاشی با هم مخلوط گردند.

۱-کود سولفات پتاسیم                                                 میزان مصرف ۵۰ کیلو گرم در هکتار

۲-کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل                             میزان مصرف ۵۰ کیلو گرم در هکتار

۳-کود شیمیایی اوره                                           میزان مصرف ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده سازی بذر کلزا:

با توجه به موقعیت شرکت بهدشت و شرایط آب و هوایی و جنس خاک و با نظر مشاوران جهاد کشاورزی نور تصمیم بر این شد که برای کاشت کلزا از نوع بذر تراپر استفاده شود که یک بذر مقاوم در برابر آفات و بیماریها می باشد و می تواند باعث کاهش مصرف سموم شود.نکته حائز اهمیت زمان کاشت می باشد و باید قبل شروع فصل سرما برگ های کلزا اصطلاحا ۴ برگی شود تا گیاه و ساقه قدرت لازم در برابر سرما را داشته باشد.از زمان کاشت تا ۴ برگی شدن گیاه بین ۳ تا ۴ هفته زمان لازم است.

                                   

 

سم کروزر:

این سم برای ضد عفونی کردن بذر کلزا و همچنین از بین بردن کک ها که بیشترین ضربه را به کلزا می زند استفاده می شود.

میزان مصرف: حدود ۷ تا ۱۰ میلی لیتر (سی سی) در کیلوگرم می باشد.

سم را قبل از کاشت کلزا  با بذرمخلوط میکنند.

 

 

میزان کاشت بذر در هر هکتار بین ۵ تا ۶ کیلو گرم می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سم متالد هاید:

پس از کاشت کلزا برای جلوگیری از آفات مانند حلزون که خوراک اصلی آنها برگ کلزا می باشد از سم متالد هاید(حلزون کش) استفاده می شود.

این سم در رطوبت پایین موجب عدم تحرک  و مرگ حلزون می شود.بهترین زمان برای گرفتن نتیجه زمانی است که هوا مرطوب شود و لیسک ها و راب ها بیشترین فعالیت را داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلزا پس از یک هفته کاشت و زمان دو برگی شدن

کلزا پس از سه تا چهار هفته کاشت و زمان چهار برگی شدن