چشم انداز

چشم انداز

شرکت عمران بهدشت چمستان شهرکی است با ماهیت کشاورزی و گردشگری که وظیفه دارد با تکیه بر دانش تولید در حوزه ی کشاورزی نوین، خود را به عنوان بزرگترین قطب تولید بذر محصولات کشاورزی کشور مطرح سازد و در نظر دارد با ساختاری منسجم و هماهنگ، مدیریت کارآمد، اثر بخش و دانش بنیان، در راستای ایجاد شهرکی متنوع از فعالیت های کشاورزی و ساختمانی به منظور رسیدن به شهرکی تاثیرگذار در حوزه گردشگری کشاورزی در سطح ملی و فرا ملی گام بردارد، لذا برای رسیدن به این اهداف این شرکت برای تقویت ظرفیت ها و پتانسیل های خود در راستای اقتصاد مقاومتی مرکز تولیدات گلخانه ای، ماهیان خاویاری و سردآبی و گرم آبی، دام های سبک و سنگین، پرورش اسب، نهالستان، باغات مرکبات و کیوی، زراعت چوب، زراعت برنج و گندم و ذرت، زنبور عسل و … را جهت کسب سهم بیشتری از اقتصاد جهانی، نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت در نظر دارد تا با تلاش همه جانبه به حول قوه الهی به این امر مهم قائل آید.