پیام مدیریت

به نام خدا

سپاس خداوند متعال را به جا می آوریم و سبب فرصت دیگری که عطا فرمود تا خدمتگزار بهترین انسانهای روی زمین ( فرزندان و همسران محترم شهدای معظم) صاحبان اصلی این مجموعه بزرگ ( شرکت عمران بهدشت چمستان) باشیم.

فرصت بهره برداری از این پل ارتباطی ایجاد شده، امکان تعامل با کارشاسان، مشاوران و خبرگان را مضاعف نموده تا با استعانت از خدامند متعال و به کمک ایشان و کارکنان متعهد و توانمند شعار رونق تولید را عملیاتی نماییم.

اکنون با سرلوحه قرار دادن رهنمودهای راهبردی رهبری معظم انقلاب، به طور قطع و یقین در این جنگ اقتصادی پیروز این میدان ما خواهیم بود.

در نهایت رجاء واثق داریم اهداف استراتژیک و توسعه پذیر شرکت به حول و قوه الهی محقق خواهدشد.

انشاالله

محمد کاوه

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره