پرورش ماهیان گرم آبی

مقدمه:

ماهیان گرمابی بسته به نوع آنها ممکن است علف خوار و یا گیاه خوار باشند. ماهیان گرمابی اکثرا مقدار زیادی از غذای خود را به طور طبیعی تامین می­ کنند و مقدار دیگری را با غذاهای دستی (ذرات، گندم و غلات و …) تامین می­ شود. آب و هوا به عنوان یکی از عوامل اساسی در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی است و این دسته از ماهیان به آب و هوای معتدل تا گرم عادت دارند، بنابراین منطقه مورد نظر باید درجه حرارتی در حدود ۱۷ تا ۲۵ درجه سانتی گراد داشته باشد. آبگیری استخرها تا عمق ۷۰ الی ۸۰ سانتی­ متری است که در خوزستان به دلیل گرما تا یک متر نیز می­ باشد و در مقابل ورودی آب یک جعبه قرار می­ دهند که دور تا دور آن با تور چشمه ریز ۱ الی ۲ میلی­متری پوشیده است تا آبزیان مزاحم وارد استخر نشود.

تراکمی که برای استخرهای پرورش در نظر می­ گیرند حداکثر ۵/۲ تن در استخرهای یک هکتاری « در هر یک هکتار ۵/۲ تن» به شرطی که مولدین بصورت تک گونه­ ای باشند اما اگر چند مولد داشته باشیم می­توان تراکم را به ۳ تن نیز رساند. در این شرایط یک گونه، گونه اصلی با تراکم بالا و بقیه گونه­ ها فرعی می­ باشند. ماهی در زمان لاروی دارای شنای عمودی است ولی بچه ماهیان نورس شنای افقی دارند. در واقع بچه ماهی نورس زمانی از رشد ماهی است که لارو به سطح آب آمده و کیسه شنای ماهی از هوا پر شده است. تغذیه لارو منحصراً از کیسه زرده است اما در بچه ماهیان نورس تغذیه خارجی شروع شده اما هنوز کیسه زرده دارد و از آن تغذیه می­کند اما تغذیه فعال شروع شده است و حدود کیسه زرده در بچه ماهی نورس ابتدایی باقی مانده است.

شرکت عمران بهدشت چمستان در راستای بهره برداری مناسب از ظرفیت ها و تاسیسات موجود در شهرک اقدام به پرورش ماهیان گرمابی به مساحت ۱۳٫۵ هکتار نموده است.