پرورش ماهیان خاویاری

در راستای اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرای سیاست رهایی از اقتصاد تک محصولی و تشویق صادرات غیر نفتی پرورش ماهیان خاویاری در شرایط ویژه کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.به همین منظور شرکت عمران بهدشت چمستان در نظر دارد در زمینی به مساحت  ۳۵۰۰۰متر پرورش و تولید این نوع از آبزیان را که جنبه ارزآوری بسیار دارد را آغاز کند.