پرورش زنبورعسل

این پروژه با توجه به قرار گرفتن شرکت عمران بهدشت چمستان در منطقه جغرافیایی مناسب از لحاظ تامین خوراک زنبور و همچنین سرمایه گذاری اولیه مناسب  و بازگشت سرمایه در همان دوره اول طرحی مناسب و منطقی میباشد که میتوان با اضافه کردن پروژه های متمم مربوط به پرورش زنبور عسل سود دهی را افزایش داد.این پروژه در زمینی به مساحت ۹۰۰۰متر مربع اجرا میشود.