پرورش اسب

در برخی از کشورهای دنیا پرورش اسب به عنوان یک صنعت درآمدزا و اشتغال آور تلقی می گردد و با سرمایه گذاری کلان بر روی آن، توانسته اند به منافع اقتصادی ارزشمندی در این حوزه دست پیدا کنند. کشور ما گرچه مهد پرورش اسب های اصیل به حساب می آید اما آن طور که شایسته است نتوانسته در این زمینه موفق عمل نماید و همچنان امر پرورش به صورت سنتی و یا نیمه صنعتی دنبال می شود. اگر سرمایه گذاری بیشتری در این بخش صورت بگیرد و از پرورش دهندگان به طور جدی تری حمایت شود با توجه به سابقه پرورش اسب در ایران، می توان به منافع اقتصادی بی شماری از جمله ارز آوری و اشتغال زایی دست یافت.در این زمینه شرکت عمران بهدشت چمستان میتواند در زمینی به مساحت ۹٫۵ هکتار ظرفیت لازم برای پرورش این صنعت را  در جنبه های گردشگری، سرگرمی و تفریحی،کره کشی،مسابقات نمایشی و همچنین ورزشی و سوارکاری مهیا نماید.

شرکت عمران بهدشت چمستان در راستای اهداف توسعه ای خود اقدام به اخذ ۶۷۲ راس اسب کرده است.