همکاری با ما

قرار دادهای شرکت عمران بهدشت چمستان از اسفند ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱

ردیف تاریخ قرارداد موضوع قرارداد
۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶  آموزش و تجهیز پرسنل نگهبانی برای حفاظت اموال و دارایی شرکت
۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲  مشارکت در پرورش دام برای فاز اول به تعداد ۴۰۰ راس
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲  مشارکت در اراضی کشاورزی جهت کشت برنج به مساحت ۱۰۰ هکتار
۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶  طرح گردشگری جنگل بهدشت
۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶  مشارکت در کشت ذرت علوفه ای به مساحت ۶۵ هکتار

 

 

شرکت عمران بهدشت چمستان با توجه به طرحهای توسعه ای خود از کشاورزان و سرمایه گذاران علاقمند در این حوزه دعوت به همکاری می نماید.