نهالستان

با توجه به ارزیابی های صورت گرفته و همچنین جنس خاک موجود و شرایط اقلیمی و با در نظر گرفتن اینکه آبندانهای موجود با توجه به نظر کارشناسان اداره کل شیلات استان مازندران قابلیت آبگیری در آنها وجود ندارد شرکت عمران بهدشت چمستان با مشاوره از کارشناسان خبره جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی در نظر دارد در این مکان به مساحت حدودا ۱۳هکتار طرح نهالستان مرکبات را اجرایی نماید.