فعالیت های توسعه ای

بر روی هر یک از فعالیت های زیر کلیک کنید تا اطلاعات مربوطه را مشاهده نمائید.

 

 

 

                گلخانه

 

 

 

 

 

               گیاهان دارویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     پرورش اسب

           

         

 

 

 

              پرورش زنبور عسل

 

     

 

 

 

        نهالستان ( گیاهان زینتی ، باغ مرکبات ، باغ کیوی )

 

 

 

 

 

        پرورش ماهیان ( سردآبی ، گرم آبی ، خاویاری )

 

 

 

 

 

         پروژه طرح گردشگری اقامتگاه های سبز   

 

 

 

 

 

       پروژه تکمیل دیوار دور سایت