زراعت چوب

درخت صنوبر:

شرکت عمران بهدشت چمستان در یک طرح ۵ ساله به منظور ایجاد کمربند سبز و همچنین زیبا سازی دور سایت اقدام به کاشت ۵۰۰۰ اصله نهال صنوبر کرده است.

کندن چاله

کاشت نهال

اکنون

مراقبت از نهالهای کاشته شده:

آبیاری نهال های کاشته شده

تراشیدن علف های هرز

 

درخت پائولونیا:

این درخت علاوه بر تولید چوب و کاغذ، با توجه به شهدزای در دو ماه از عسل به عنوان یکی از مزارع مناسب جهت زنبورداری می باشد.همچنین کاربرد غذایی و دارویی داشته به طوریکه چای و شربت شکوفه های پائولونیا مشکلات کبد و طحال را بر طرف کرده و همچنین در بهبود برونشیت تاثیرگذار است.از برگ های پائولونیا با داشتن ۸۹ درصد وزن خشک نیتروژن، تقویت کننده خاک(خاک،برگ و کودسبز)بوده وبرای تغذیه دام (تغذیه اسب و بز و پرواربندی گوساله وبره)بسیار مناسب می باشد.در تجزیه برگ ها و جوانه گل های پائولونیا،۸ نوع اسید آمینه و ماکرو المان های منیزیم،کلسیم، پتاسیم و گوگرد و میکرو المان های روی، منگنز، مس و آهن شناسایی و معرفی شده است و چون به سرعت پوسیده و تبدیل به سیاه خاک می گردند، در تقویت زمینهای کشاورزی به عنوان کود سبز یا کمپوست و خاک برگ استفاده می شوند.

شرکت عمران بهدشت چمستان در نظر دارد در صورت تامین اعتبار این پروژه سودآور را آغاز کند.