معرفی شرکت

تاریخچه شرکت:

شرکت عمران و توسعه شاهد با توجه به حجم عظیم پروژه مجتمع گردشگری بهدشت و با عنایت به ضرورت رسیدگی به مسائل مرتبط در منطقه و همچنین سرعت بخشیدن در امر اجرا و تصمیم گیری ، شرکت عمران بهدشت چمستان را در سال ۱۳۹۰ تأسیس و با واگذاری اراضی مزبور ، مدیریت احداث پروژه را به آن شرکت واگذار نمود .

این شرکت در راستای اهداف شرکت هلدینگ در زمینه های طراحی ، نظارت ، اجرا ، کنترل پروژه ، مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح گردشگری چمستان با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح فعالیت خود را آغاز نموده است.

در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از جلسات متعدد ماهیت کاربری اراضی شرکت به سمت شهرک کشاورزی تغییر یافت

۱-تفاهم نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ فی مابین استاندار مازندران و مدیر عامل شاهد

۲-مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استانی در مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۰ با موضوع تصویب کاربری اراضی بهدشت به عنوان شهرک کشاورزی

۳-صورت جلسه شماره ۱۷/م/۱۴۰۰ به مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ که به تایید نماینده معظم ولی فقیه رسیده است.

۴-طبق تفاهم نامه فی مابین مدیرعامل شرکت عمران توسعه شاهد و مدیرعامل شرکت عمران بهدشت چمستان به شماره ۴۶۲/م/۱۴۰۰ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۰ مقرر گردید پروژه های مطرح شده در آن تفاهم نامه اجرایی و عملیاتی گردد

برای دانلود و مطالعه اساسنامه شرکت اینجا یا بر روی لوگوی شرکت کلیک کنید.

دانلود اساسنامه شرکت
دانلود اساسنامه شرکت