باغ کیوی

امروزه نیاز کیوی در جهان۴ میلیون تن  میباشد که میزان تولید آن در دنیا ۱ میلیون تن بوده است.کیوی درختی است که علاوه بر مقاومت در برابر سرما زدگی، ضایعات کم و همچنین نیاز کم این محصول به آب و کم بودن مشکلات مراحل داشت وآفات به مراتب کمتر از سایر میوه ها میباشد.به همین منظور شرکت عمران بهدشت چمستان در نظر دارد در زمینی به مساحت ۷۸۷۶۹ متر پرورش و تولید باغ کیوی را که یکی از مهمترین صنایع کشاورزی جهان با توجیح اقتصادی بالاست راه اندازی نماید.